Xalça və yumşaq mebel dəstlərinin təmizlənməsiXalçaların təmizlənməsi xalı səthlərin professional təmizlənməsini və ləkə,saqqız və digər çirklərdən təmizləməni əhatə edir. Şirkətimiz xalçaların təmizliyinin 98% bərpasına zəmanət verir.

Xalçaların yuyulması avropa sertifikatına malik avadanlıqlar və yüksək texnoloji keyfiyyətə malik olan yuyucu vasitələrlə həyata keçirilir. 
Xalçaların təmizlənməsi aşağıdakıları əhatə edir:

Yumşaq mebel dəstlərinin təmizlənməsi yüksək texnologiya ilə onların səthindən çirklərin aparılmasını təmin edir.
Yumşaq mebel dəstlərinin kimyəvi təmizliyi aşağıdakıları əhatə edir:

​Yumşaq mebel dəstlərinin təmizlənməsi yerində həyata keçirilir.