Kompleks təmizləməKompleks təmizləmə-müəyyən olunmuş obyektlərdə işçi heyəti tərəfindən göstərilən kompleks təmizlik xidmətləridir. Kompleks təmizlik xidmətlərinin yerinə yetirilməsi mövcud müqaviləyə əsasən həyata keçirilir.
Kompleks təmizləmənin əhəmiyyətli üstünlüyü ondadır ki, ərazilər hər gün təmizlənir və bu təmizliyə gün ərzində tam nəzarət edilir. 
Müxtəlif sahələrdə müasir tikinti materialları və interyer elementlərinin həcmi zəruri  texniki avadanlıqların istifadəsində dəqiq və təcrübəli yanaşma tələb edir.
Kompleks xidmətlər üçün müqavilənin qiyməti binaların ölçüsü,tərkibi,lazımi alətlərin və avadanlıqların sayı,təchizat materiallarının sərfiyyatı,cəlb olunacaq işçi sayı və.s. asılı olur.
Sahələrin gündəlik təmizliyinə nəzarət “Clean Pak” MMC-nin menecerləri və ərazilərin inzibati idarəçilik nümayəndəsi ilə qarşlıqlı əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilir.
İnzibati binaların hərtərəfli təmizliyini təmin etmək üçün “Clean Pak” MMC bütün texniki imkanlardan istifadə edir:

Müqavilənin dəyəri menecerin obyektə baxış keçirməsindən sonra hesablanır.