Sənaye alpinizmiSənaye alpinizmi-bu xüsusi texnologiya vasitəsilə yüksək hündürlüklü binalarda fasadların tez və səmərəli təmizlənməsinə nail olmaq mümkündür. Bu texnologiyanı xüsusi qaldırıcı qurğulara nisbətən daha tez və səmərəli alternativ vasitə hesab etmək olar.

“Clean Pak” MMC-də sənaye alpinizmi vasitəsi ilə xüsusi alpinizm qurğusu və avadanlıqlarından istifadə etməklə bütün növ fasad (yuyulması,boyanması,işıqlandırma və.s.) və germetizasiya işləri həyata keçirilir.

Sənaye alpinist briqadası yüksək hündürlüklü binalarda üfüqi və şaquli vəziyyətdən asılı olmayaraq fasadın yuyulması,germetizasiya işləri, ağır olmayan yüklərin hündürlüyə qaldırılmasını təmin edir.

Fasad sahələrinin təmizlənməsi müasir texnologiya və kimyəvi,yuyucu vasitələrin tətbiqi ilə həyata keçirilir. Kimyəvi,yuyucu vasitələr səthin növündən  ( şüşə,daş,kərpic,polad , aluminium və.s.) asılı olaraq seçilir.

Fasadların təmizlənməsində sənaye alpinizminin iş üstünlükləri: