KEYFİYYƏTİ İDARƏ ETMƏ


"CLEAN PAK” MMC şirkəti təmizlik işləri sahəsində xidmətlərini daim təkmilləşdirməklə və bu sahədə yeni-yeni uğurlara imza atmaqla, öz fəaliyyətini beynəlxalq və ölkədaxili standartlara və müştərilərin tələbləri ilə ahəngdar şəkildə həyata keçirir. Bu yolda əsas aparıcı vasitə olan KEYFİYYƏTİN fasiləsiz yaxşılaşdırılması ümumən şirkətin və ayrıca olaraq hər bir işçinin inkişafı və yüksəlişinin hərəkətverici qüvvəsidir.         

“CLEAN PAK ” MMC-nin kollektivinin strateji məqsədi:

Təmizlik xidmətlərini göstərərkən etibarlı tərəfdaş kimi öz nüfuzunu daim sübuta yetirməkdir.


Qoyulmuş məqsədə nail olunma aşağıdakılar sayəsində təmin edilir:


 

Keyfiyyətlə bağlı məqsədlər və onların həlli şirkətin bütün səviyyələrində prioritet məsələ kimi baxılır - direktordan sıravi işçiyədək.

Bu ümdə məsələni əsas tutan şirkət müştərilərə göstərdiyi xidmətləri bundan sonra da yaxşılaşdırmaqda davam edəcəkdir.